Политика за поверителност при посещение на уеб страниците

Политика за поверителност при посещение на уеб страниците

на

„Джой Фешън“ ЕООД,

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Кои сме ние?

 

 1. „Джой Фешън“ ЕООД, ЕИК 130834147, със седалище и адрес на управление:  град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, представлявано от управителя Станимир Евгениев Томов, тел.: 02 850 45 64и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София 1164, район Лозенец, ул. „Плачковица“ № 1А, тел.: 0884 20 11 80, и-мейл адрес: dpo@joyoptics.com

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: Силвия Запрянова Минчева, гр. София 1421, бул. "Арсеналски" № 7, ет. 2, ап. 8, szpopova@gmail.com

 

„Джой Фешън“ ЕООД е собственик и администратор на следните интернет страници:

https://grandoptics-bg.com и Joy Optics - https://joyoptics.bg/

и администрира следните блогове: Grand Optics - https://grandoptics-bg.com/blog/ и https://joyoptics.bg/blog/

 

„Джой Фешън“ ЕООД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

 

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Джой Фешън“ ЕООД (наричано оттук нататък „Джой Фешън“) включително:

-        Какви лични данни събираме за Вас?

-        Каква е целта на тяхното събиране?

-        За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-        С кого споделяме Вашите лични данни?

-        Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?

-        Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб страница по-добър?

-        Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за сигурност Джой Фешън декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

 

Какви лични данни събира Джой Фешън за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Джой Фешънсъбира следната информация за Вас:

-        име, фамилия, дата на раждане, електронна пощаи др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб страница, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за изпращане на запитвания;

-        технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата;

-        информация от бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Джой Фешънобработва личните Ви данни ?

 

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Джой Фешън събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

 

Джой Фешън събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при регистрация на уеб страницата ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите магазини, както и чрез всяка една от уеб-страниците ни.

 

Джой Фешън обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

Джой Фешън може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

 

За какви цели събираме Вашите лични данни?

 

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

-        за да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от Джой Фешън;

-        за да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

-        за да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

 

За да предостави продукти и услуги, Джой Фешън обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 

- Чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Джой Фешън.Формулярите се предоставят и попълват в магазините ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги.

- Чрез посещение на уеб страницитени.

- При актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда.

- Чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страниците на Джой Фешън.

- Чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. Личните данни, събирани при Вашето посещение на уебсайтовете ни посредством бисквитки, се съхраняват за срок от 26 месеца. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

 

Джой Фешън се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Джой Фешън да разкрие личните Ви данни на следните лица:

- дружества, предоставящи куриерски услуги;

- компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб страница.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:

-        по искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

-        по искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб страницата. Тази категория включва, напр.:

– "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").

Рекламни "бисквитки" на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

"Бисквитки" при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра Ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Джой Фешън разполага със заложени кодове за проследяване на страниците, в това число и на фейсбук – facebookpixel.

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

 

С цел бързина при предоставянето на услуги, най-често в онлайн пространството, Джой Фешън може да използва техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента. В случай че при обработване на Вашите лични данни бъде приложена автоматизирана обработка, ние Ви информираме за това. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото Ви състояние, здравето, личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Регламента. При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:

 • използваме подходящи процедури за извършване на профилирането;
 • прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
 • защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

 

Уведомяваме Ви, че имате следните права във връзка с автоматизираното взимане на решения/профилирането:

 • право във всеки случай на автоматизирано обработване на предоставените от Вас лични данни да заявите желанието си за включване на човешка намеса с оглед взимане на решение;
 • да изразите мнението си с оглед автоматизирано взетото решение;
 • да получите обяснение за автоматизирано взетото решение чрез изпращане на заявление;
 • да обжалвате решението, взето чрез автоматизирана обработка.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включителноРегламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

-        правото на достъп до личните данни, които Джой Фешън обработва за Вас и да получите копие от тях;

-        право да искате от Джой Фешън коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на dpo@joyoptics.com;

-        право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

-        право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от dpo@joyoptics.com, в случай че са налице условията за това;

-        правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

-        правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица чрез изпращане на възражение до dpo@joyoptics.com;

-        правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: dpo@joyoptics.com;

-        право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

-        правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

 

 • Право на достъп до личните данни.

Това право дава възможност на субекта на данните да получи информация дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни;

в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; д) съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; е) правото на жалба до КЗЛД; ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

 

 • Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

 

Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) субектът на данните е оттеглил своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; в) субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

 • Право на възражение

Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на негови лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Администратора, или по съображения, свързани с легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране.

 

 • Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

 • Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

 

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

 

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Джой Фешън няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

 

Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност)

Актуална Политика за поверителност можете да намерите на нашите уеб страници.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на Джой Фешън.

Тези политики за поверителност са приети от Джой Фешън и са в сила от май  2018 г.и са актуализирани на 30.08.2021 г. с данните за контакт на длъжностното лице по защита на данните.

 

Регистрирай се за нашия бюлетин тук!
x

Всеки месец ще получаваш най-актуалните ни предложения и промоции.