ZEISS VISION CENTER, GRAND OPTICS и JOY OPTICS ПОДКРЕПЯТ КАМПАНИЯТА ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ НА УНИЦЕФ В БЪЛГАРИЯ

Това лято обединяваме сили с УНИЦЕФ в България, за да дадем шанс на всяко дете у нас да получи пълноценна грижа и възможност за развитие в първите, най-важни години от живота си. В рамките на съвместната ни инициатива в периода 16 юли – 29 юли 2018 г. ZEISS VISION, Grand Optics и Joy Optics даряват 20 ст. от всяка затворена сметка в търговските обекти на компанията в полза на програмите за ранно детско развитие на УНИЦЕФ в България.

Бъдете част от кампанията в подкрепа на работата на УНИЦЕФ в България за семейства с малки деца.

Изпратете SMSс текст JOY на номер 1021 и дарявайте 5 лв. месечно ПРЕЗ МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН.

*ДДС и такси не се дължат от абонатите на всички мобилни оператори в България

Част от регистрираните дарители в рамките на кампанията ще получат специален подарък от ДЖОЙ ФЕШЪН. Списъкът с късметлиите ще бъде обявен на 1 август на Facebook фейсбук страницата на Grand Optics - https://bg-bg.facebook.com/grandopticsbg/.

Подаръците са описани в официални правила на кампанията, качени по-долу в страницата.

Прочетете повече

Официални правила на благотворителната кампания на Grand Optics & Joy Optics

unicef-dad_518x730_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

1. Организатор на Кампанията.

1.1. Кампанията се организира от “Джой Фешън” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Плачковица № 1А  (наричан „Организатор”) в подкрепа на Детския фонд на организацията на обединените нации УНИЦЕФ в България с адрес София 1527, бул. Княз Александър Дондуков 87 (наричан „Бенефициент“).

1.2. Официалните правила на Кампанията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни на www.grandoptcs.bg.

1.3.Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на www.grandoptcs.bg.

2. ТЕРИТОРИЯ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

2.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Кампанията се провежда в периода 16 юли – 29 юли 2018 г..

2.3. На 1 август 2018 г. Организаторът ще обяви на фейсбук страницата на оптики Grand Optics https://bg-bg.facebook.com/grandopticsbg/ списък с последните три цифри от телефонните номера на участниците, които ще получат подарък от Организатора. Подаръците са описани в т. 4.1. от настоящите Официални правила.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, български гражданин, навършило 18 години.

3.2. В Кампанията нямат право да участват служителите на “Джой Фешън” ЕООД, УНИЦЕФ,  членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Кампанията.

4. ПОДАРЪЦИ

4.1. Подаръците, раздавани в рамките на Кампанията включват:

Калъф за очила: 1 бр.

Джапанки: 1 бр.

Комплект за почистване на очила: 1 бр.

Ветрило: 1 бр.

Мини бинокъл: 1 бр.

4.2. При участие в Кампанията всеки участник има правото да получи само 1 (един) подарък в следствие на регистрацията си в Кампанията.

4.3. Подаръците, предоставяни в рамките на Кампанията, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

5.1. За участие в Кампанията всеки желаещ да участва следва да изпрати SMS с текст 5 JOY на номер 1021, като с регистрацията си се абонира за дарения от 5 лв. всеки месец в полза на УНИЦЕФ в България според Общите условия на програма БЛАГОДЕТЕЛ, обявени на https://unicef.bg/obshti-usloviya-programa-blagodetel

6. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ

6.1. Изборът на участниците, които ще получат подарък се извършва на случаен принцип измежду всички участници в Кампанията, чрез използване на специализиран онлайн софтуер.

6.2. Участниците в кампанията, които ще получат подарък, ще бъдат обявени на фейсбук страницата на оптики Grand Optics https://bg-bg.facebook.com/grandopticsbg/чрез списък с последните три цифри от телефонните номера, с които са се регистрирали за участие в Кампанията.

6.3. Всеки участник, който получава подарък, ще бъде уведомен от Бенефициента чрез обаждане и/или SMS на телефонния номер, от който участникът се е регистрирал за участие в Кампанията.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ

7.1. В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на списъка с участниците, които ще получат подарък съгласно т. 6.1. от Официалните правила, Бенефициентът ще се свърже с участниците на телефонния номер, с който всеки от тях се е регистрирал за участие, за да уточнят данните, нужни за доставката на подаръка, в това число три имена, телефонен номер и адрес за доставка.

7.2. Всеки подарък ще бъде изпратен чрез куриер за сметка на Организатора до адреса, предоставен на Бенефициента, спрямо посочената от печелившия информация от точка 7.1 в срок от 20 работни дни от датата на получаване на данните за доставка на участника.

7.3. Ако участник не е в състояние да приеме доставката на подаръка, той се лишава от подаръка без компенсация или по-нататъшна отговорност за Организатора и Бенефициента.

7.4. При получаване на своя подарък, участникът следва да представи документ за самоличност. Участникът губи правото си да получи подарък в следните случаи:

- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 7.1. от Официалните правила;

- ако не е предоставил данните, определени в т. 7.1., нужни за доставката на подаръка в срок от 5 (пет) работни дни от обявяването на списъка с участниците, които ще получат подарък съгласно т. 6.1. от Официалните правила.

7.5. Участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечеления подарък.

7.6. Организаторът и Бенефициентът не носят отговорност за неполучени подаръци поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит на Бенефециента да се свърже с участниците.

7.7. Организаторът и Бенефициентът не носят отговорност, в случай че някой от участниците е възпрепятстван да получи и използва подаръка си.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Кампанията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда по някакъв начин, приложения или други технически средства по време на Кампанията. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на мобилната връзка, софтуера и/или мобилния оператор.

8.2. Организаторът и Бенефициентът не носят отговорност, в случай, че не могат да се свържат с участниците.

8.3. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне или на недоставяне на подаръците, обявени в рамките на Кампанията, по вина на куриерската фирма, по която те са изпратени.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. С участието си в настоящата Кампания участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Кампанията според Общите условия на УНИЦЕФ, описани на https://unicef.bg/obshti-usloviya-programa-blagodetel.

9.2. Участниците дават изричното си съгласие Бенефициентът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Кампанията и се съгласяват, че в случай на получаване на подарък техните лични данни (респ. трите имена) могат да станат публични и да бъдат използвани в печатни или друг вид материали от Организатора.

9.3. Включвайки се в Кампанията, участниците се съгласяват Бенефициентът да предостави на Организатора данните, описани в т. 7.1., нужни за доставка на подаръците.

10. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на фейсбук страницата на оптики Grand Optics https://bg-bg.facebook.com/grandopticsbg/.

11. ДРУГИ

11.1. При регистриране на непълни и/или неверни данни Организаторът има право да откаже регистрацията на потребител и/или да не му предостави подарък.

11.2. С включването си в Кампанията, всеки участник се счита за запознат с настоящите Правила.

11.3. Участниците могат да се свържат с Организатора  e-mail: [email protected] или тел.: 0884 20 11 80